Jak uaktywnić ludzi?

POKONYWANIE BARIER: MOTYWACJA, STYMULACJA, AKTYWACJA.

Badania przeprowadzone przez KOMPAN pokazują, że ludzie chcą być aktywni, ale niepotrzebne przeszkody wchodzą im w drogę, co napędza niekończącą się spirale braku aktywności. Czas, pieniądze i motywacja to główne powody nie bycia aktywnym, w szczególności problemem tym są dotknięty grupy ludzi niepełnosprawnych. 

Niski dochód może być połączony z mała ilością wolnego czasu, mały dostęp do obiektów rekreacyjnych i środowisko, które nie sprzyja fizycznej aktywności. Te wartościowe wyniki badań KOMPAN, pokazują, że ponad 60% ludzi czuje, że przestrzenie miejskie nie zachęcają ich do bycia aktywnym. 

Aby uaktywnić nieaktywnych, lokalne społeczności potrzebują dostępu do efektywnych miejsc treningu, odpowiednich dla ludzi w każdym wieku i o każdych umiejętnościach. KOMPAN skupia się nad odpowiednimi instrukcjami użytkowania i odpowiednią stymulacją i motywacją osób nieaktywnych. Badania pokazują, że wsparcie elektroniczne lub fizyczne zwiększa efektywność ćwiczeń i wytrwałość. Ten rodzaj wsparcia może być kluczowy i otworzyć drogę do zupełnie nowego stylu życia.  

Fakty 2016:

GŁÓWNE BARIERY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Brak czasu: 56%

Członkostwo jest drogie: 33%

Potrzebuję trenera do motowyacji: 17%

Brak oferty wśród lokalnej społeczności: 39%

SZANSE

59% populacji chce ćwiczyć więcej.

40% aktywności fizycznej odbywa się na świeżym powietrzu, a 25% w drodze między domem a pracą, szkołą czy sklepem.

Śledzenie postępów ćwiczeń to najbardziej pożądana funkcja smartwatchy, 

31% użytkowników smartphonów używa aplikacji mobilnej, aby porprawić swoje rezultaty.

 

Źródła:

Akers, A., 2012. Visual Color Perception in Green Exercise: Positive Effects on Mood and Perceived Exertion. Environmental Science Technology, 21:46(16), 6881-6.; European Barometer 2014; KOMPAN Sport & Fitness Institute; McKinsey Global Institute; MEF (Mobile Ecosystem Forum); The Retention People; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)