Rozwój językowy

Dzieci mają wyjątkowe umiejętności do nauki języka. Od urodzenia, ich małe umysły zaczynają analizować język, słysząc rozmowy swoich rodziców i odbudowując ten język kawałek po kawałku w ich własnych umysłach. 

Do czwartego roku życia, większość dzieci ma zaawanasowane umiejętności językowe; brzmią jak rodzimi użytkownicy języka, znają ponad 1000 słów, a ich zdania są tak samo skomplikowane gramatycznie jak zdania ich rodziców.

Jednakże, nie wszystkie dzieci rozwijają umiejętności językowe we wczesnych momentach życia, często jest to przyczyną życia w uboższym środowisku językowym. To może skutkować negatywnie w przyszłości na umiejętności czytania i pisania, rozwój społeczno-emocjonalny, jak również na inne umiejętności poznawcze. Dlatego niesamowicie ważnym jest aby wszystkie dzieci dorastały w środowisku bogatym językowo, w którym opiekunowie 

Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Zabawa wspomaga rozwój językowy – zwłaszcza, gdy dorośli bawią się razem z dziećmi. 

Zabawa staje się inkubatorem dla umiejętności językowych na kilka sposobów. Podczas zabawy dzieci, uczą się myśleć symbolicznie w trakcie udawania, że przedmiot (np. banan) jest czymś czym nie jest (np. telefonem).

Myślenie symboliczne jest również ważnym elementem języka. Słowa są symbolami, a język jest niczym innym niż systemem łączenia tych słów w dłuższe łańcuchy. Ponadto myślenie symboliczne daje szansę dzieciom na ćwiczenie języka.

Kiedy dzieci bawią się razem rzeczy takie jak; negocjacje, wydawanie instrukcji i wymiana informacji są wymagane, aby dobrze się bawić i mieć przyjemne doświadczenia. Zabawa dramatyczna wymaga od dzieci odgrywania ról i scenariuszy, które wymagają specjalnego słownictwa (np. zabawa w piratów czy zabawa w doktora). 

Ostatecznie, uczestnictwo dorosłych w zabawie najmłodszych, eksponuje dzieci na język wysokiej jakości. Dorośli mają rozległe słownictwo i wyrafinowane zdolności narracji. Kiedy dorośli angażują się w dziecięcą zabawę – bez kierowania nią – dziecięce umiejętności językowe rozwijają się jeszcze bardziej. 

 

Badania KOMPAN na temat Rozwoju Językowego i Zabawy na Placach Zabaw. 

Niewiele badań dotyczy rozwoju umiejętności językowych dzieci w kontekście zabawy na placach zabaw. 

Aby zapełnić te braki w literaturze naukowej, Instytut Zabawy KOMPAN wybrał język jako zakres zainteresowań badań.

W najnowszych badaniach, menedżer badań Dr Justin Markussen-Brown znalazł wstępne dowody na to, że trzylatkowie używają więcej języka podczas zabawy na ustrukturyzowanych placach zabaw niż na przyległych do nich terenach trawiastych. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych badań, pobierz biała księgę albo zobacz krótki film.