Zabawa dla wszystkich - inkluzywna zabawa

Każde dziecko ma prawo do odpoczynku i zabawy. Niezależnie od wieku, narodowości, płci, koloru skóry, pochodzenia, umiejętności fizycznych i intelektualnych, dzieci mają prawo do wspólnej zabawy. Zapisane jest to w statucie Narodów Zjednoczonych w Konwencji o Prawach Dziecka – została ona podpisana przez największą ilość krajów. 

Specjalne potrzeby i aktualne przepisy

Kiedy mowa o dziecięcych placach zabaw, podejście do inkluzji, dostępności, użyteczności i wyposażeniu placów zabaw różni się ono całym świecie. Niektóre kraje mają jasno ustaloną definicję dobrych miejsc zabawy dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

Inne kraje niestety nadal rozważają problem dostępności dla wózków inwalidzkich. Amerykański przepis prawny „The Americans with Disabilities’ Act Accessibility Guidelines for Play Areas” określa dojazd do miejsca i dostępność jako podstawową wartość i tymi wytycznymi kierujemy się również w KOMPAN przy projektowaniu naszych produktów. 

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami 

Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami rekomenduje zastosowanie uniwersalnego designu. Konwencja ta została podpisana przez większość państw w ciągu ostatnich dwóch lat.  

W nawiązaniu do poprzedniego problemu dostępności, uniwersalny design skupia się na użyteczności dla wszystkich na ich własnych warunkach. Celem konwencji jest „promowanie, ochrona i zapewnienie pełnej i równej radości ze wszystkich praw człowieka i fundamentalnych praw wolności dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, jak również po to by promować respekt dla ich godności.” Ścieżka ta została przetarta przez inną organizację – Międzynarodową Organizację Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health) w 2001 roku. W tym dokumencie wyraźnie jest napisane, że żadna osoba nie jest upośledzona, ale zwyczajnie brakuje jej konkretnej pomocy. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia otwiera dyskusje o inkluzji wszystkich użytkowników.

W KOMPAN praca z uniwersalnym designem jest częścią naszej filozofii I historii. W KOMPAN Homo Ludens to pełna zabawy osoba ludzka, wyraża to naszą wiarę, że każdy człowiek jest wyjątkowy i wartościowy. KOMPAN zawsze dbał o filozofię inkluzji. Znacząca większość produktów w KOMPAN jest stworzona w taki sposób, aby każdy mógł z nich korzystać na swoich własnych warunkach. KOMPAN ma również wąską gamę produktów, która gotowa jest do wykorzystania kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.  

Przeczytaj cały dokument o inkluzji i zabawie dla wszystkich w dokumencie powyżej