Ksylofon Panel Muzyczny

Panel muzyczny jest atrakcją nie możliwą do odmówienia dla najmłodszych. To wariacja materiałów dźwiękowych i zabawy kooperacyjnej, która przyciąga i nakłania dzieci do powrotu, aby brać udział w kreatywnej zabawie z przyjaciółmi, nauczycielem lub samodzielnie. Muzyczne rury dają szeroki wachlarz dźwięków wydobywających się w różnym tonie. Dzieci ćwiczą koordynację oko-ręka, która jest kluczowa do opanowania ruchów i pisania. Czarnymi gumowymi elementami można uderzać o rury, aby tworzyć różne nowe dźwięki. Ta zależność trenuje zrozumienie efektu „przyczyna-skutek” i stymuluje zabawę poznawczą oraz kreatywną. Różna tonalność dźwięków stymuluje logiczne oraz kreatywne myślenie i zachęca do wspólnej i socjalnej zabawy. 


XYLOPHONE MUSIC PANEL

NATURAL

NRO601-1001


Numer produktu: NRO601

Typ produktu: Zabawa tematyczna, zamki i statki

Grupa produktów: Organiczna Robinia

1 - 8

Certyfikaty:

Karta produktu
Widok z boku
Rzut z góry
Rysunek 2D
Rysunek 3D
Certyfikat TUEV - DE
Certyfikat TUEV - EN
Certyfikat TUEV - ES
Certyfikat TUEV - FR
CAD1
CAD2

No content yet


Podobne projekty